La pràctica de l'arqueologia al segle XXI requereix d'un sistema d'informació que permeti l'anotació sistemàtica de les observacions de camp, la gestió de la documentació gràfica i fotogràfica generada i la gestió dels elements de cultura material exhumat. Volem posar a la vostra disposició aquesta eina amb l'interès de Aquest sistema és el que hem anat desenvolupant des de l'inici de la nostra activitat professional