Projectes

Una mostra del que fem

L’empresa Medi Ambient Ponent SLL va dur a terme la redacció de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Condicionament de la carretera T-204, del PK 3+500 al 7+900, i variant de Salomó, fins al PK 11+500 de la carretera T-202” –termes municipals de Montferri (Alt Camp) i Salomó (Tarragonès)–, promogut per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. En el marc d’aquests treballs s’ha encarregat a l’empresa Iltirta Arqueologia SL la realització de l’estudi d’afectació sobre el patrimoni cultural del projecte. Així, el projecte constructiu preveu el condicionament del tram de carretera T-204 que uneix els nuclis de Montferri (Alt Camp) i Salomó (Tarragonès). Es tracta d’un tram d’uns 4,4 km que es troba comprès entre el PK 3+500 i el PK 7+900 d’aquesta carretera. La nova carretera projectada discorre bàsicament per sobre de l’actual traçat de la T-204 que s’eixampla i, puntualment, és adreçat.

D’altra banda, el projecte també té prevista la construcció de la variant de Salomó que, de nord a sud, voreja el nucli urbà fins a confluir a l’alçada del PK 11+500 de la carretera T-202, de Salomó a la Nou de Gaià. D’entrada s’havien previst tres possibles traçats que, finalment, va concretar-se només en dues opcions de la manera següent:
-Variant Alternativa 1: Traçat que discorria per l’oest del nucli urbà de Salomó. Opció desestimada amb anterioritat a la intervenció arqueològica i que, per tant, no ha estat prospectada.
-Variant Alternativa 2: Traçat d’uns 2,2 km que discorre per l’est del nucli urbà de Salomó i és l’opció que transcorre més propera al nucli urbà.
-Variant Alternativa 3: Traçat d’uns 2,12 km que discorre per l’est del nucli urbà de Salomó i és l’opció que transcorre més allunyada del nucli urbà.
Tant l’alternativa 2 de la variant de Salomó com l’alternativa 3 afecten a camps de conreu de vinya, oliveres i garrofes, així com a zones ermes i petites àrees boscoses.

DATES
Inici:
26/01/2015
Final:
28/01/2015

Tipus:
Estudi d'impacte sobre el patrimoni cultural
Cronologia:
Moderna/contemporània

Promotors:
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
Consultoria ambiental:
Medi ambient Ponent SLL

La pràctica de l'arqueologia al segle XXI requereix d'un sistema d'informació que permeti l'anotació sistemàtica de les observacions de camp, la gestió de la documentació gràfica i fotogràfica generada i la gestió dels elements de cultura material exhumat. Volem posar a la vostra disposició aquesta eina amb l'interès de Aquest sistema és el que hem anat desenvolupant des de l'inici de la nostra activitat professional